-Världshavens dag
Du kanske har hört påståendet att människan vet mer om månen än havsdjupen. Det låter konstigt eftersom månen ändå är ute i rymden och haven runt omkring oss, men det är faktiskt sant. Haven täcker hela 7/10, 70-71%, av jordens yta. Det är en hel del att utforska. Dessutom har vi först under senare halvan av 1900-talet kunnat tillverka maskiner som kan hålla oss vid liv när vi reser ner i havsdjupen. Där nere är det isande kallt. Det finns inget ljus och mängden vatten skapar ett enormt tryck. Vi skulle antingen frysa ihjäl eller bli mosade.

Vi kan förstås inte veta hur det ser ut på bottnarna bara genom att titta på havsytan, men i haven finns det både enorma bergskedjor och avgrundsdjupa klyftor. Jordens högsta berg ligger faktiskt i havet! Några av dessa bergstoppar sticker upp ovanför havsytan och bildar då öar. Större delen av havsbottnen består av jämna slätter. Från stranden sluttar bottnen nedåt en bit och planar sedan ut till ett platt landskap. Det är i vattnet ovanför denna miljö som 90% av livet i haven finns.

Varje år hittas nya arter av växter och djur i världshaven. Det finns fler typer av liv där än på land. Man tror också att livet på vår planet började i haven i form av encelliga djur som bakterier. En stor del av världshavens liv består av djur och växter man inte ens kan se med blotta ögat.